Dostawa już od 8,99zł

PROMOCJA -25% na markę OLEIQ.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas, tj.

SYLVECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 36-004 Łąka k/Rzeszowa, Łąka 260F, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000950633.
Tel.:  (17) 771 38 30
Adres e-mail: sklep@sylveco.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub drogą mailową).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby przesłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu  wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba  że wyraźnie zgodziliście się Państwo n a inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prosimy odesłać nam zamówienie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państw o dostąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. Towar musi posiadać wszystkie oryginalne opakowania, produkt musi znajdować się w stanie nienaruszonym. Adres do zwrotu zamówienia:
Sylveco sp. z o.o.
Łąka 260F,
36-004 Łąka k/Rzeszowa

Kliknij w link by pobrać: Formularz odstąpienia od umowy.

W przypadku odbierania przesyłki uprzejmie prosimy o sprawdzenie jej stanu przy kurierze lub listonoszu, a w przypadku wyraźnego uszkodzenia o spisanie protokołu lub nie odbieraniu przesyłki. W przypadku uszkodzenia, które wykryte zostało po otwarciu przesyłki, uprzejmie prosimy o kontakt. Mail kontaktowy, formularz kontakty oraz telefon znajdą Państwo na stronie: KONTAKT.


Reklamacje należy kierować mailowo na adres reklamacje@sylveco.pl. SYLVECO zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Kliknij w link by pobrać formularz: Formularz reklamacji

Shopping Cart